Candieira

Candieira celebrou dous encontros na Casa do Pescador de Miño

O proxecto de cooperación Candieira, que promoven seis Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) (Ría de Pontevedra, Golfo Ártabro Norte, Costa da Morte, Seo de Fisterra-Ría Muros-Noia Costa Sostible, Ría de Arousa e Ría de Vigo-A Guarda), celebrou este mércores dous encontros na Casa do Pescador de Miño.
 

O obxectivo desta Rede de apoio e promoción das mulleres do mar en Galicia, que conta con financiamento da Consellaría do Mar e do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), é alentar e acompañar o emprendemento das mulleres nas zonas costeiras dos territorios dos GALP participantes e impulsar a súa autoorganización e reforzo desde o colectivo.

Aos encontros que coordina o GALP Golfo Ártabro Norte no seu territorio, que abarca os concellos de Paderne, Neda, Narón, Mugardos, Miño, Ferrol, Fene, Cabanas, Pontedeume e Ares acudiron responsables políticos e técnicos de diferentes áreas municipais: desenvolvemento local, igualdade, emprego, xuventude e cultura, e tamén persoas de confrarías, entidades sociais e empresariais, asociacións culturais, ambientais e patrimoniais. Todas elas serán as que constitúan o grupo motor que pilotará e guiará Candieira.

Talleres en setembro

Candieira quere “visibilizar o papel das mulleres dos territorios costeiros, o seu entramado empresarial, asociativo e cultural de cada zona e que sirva de revulsivo”. Tamén quere ser “unha ferramenta útil para enfrontar problemáticas concretas do sector”. Precisamente, unha das potencialidades de Candieira é “a súa flexibilidade” xa que nace e se constitúe desde a base, desde o análise concreto da realidade da zona, adaptándose a ela.

A fase central do proxecto comezará en setembro, coa organización de talleres en todos os territorios dos GALP participantes. Serán espazos de xeración de proxectos e experiencias ligadas ao mar nos que todas as ideas individuais e colectivas serán benvidas. Un dos retos do proxecto é que destes obradoiros xurdan sinerxias e se poidan testar iniciativas que desemboquen en proxectos empresariais ou asociativos.

A inscrición, de balde, dirixirase a mulleres emprendedoras dispostas a mergullarse na xeración de experiencias innovadoras e intercambiar saberes e coñecementos, ao tempo que se vai tecendo unha rede de traballo colaborativa. Para iso, é de vital importancia a implicación dos axentes locais e das persoas que a título individual acudiron hoxe aos encontros para informarse sobre o proxecto e achegar necesidades e potencialidades.

En concreto, no territorio do GALP Golfo Ártabro Norte falouse das oportunidades que xera o sector primario como a comercialización e transformación de produtos do mar, ou das que presentan as actividades de turismo activo e sostible.